Parkering på motorvejsrastepladser

Sidst opdateret 10/09/2020

Køretøjer må maksimalt parkere 25 timer på motorsvejsrastepladserne i Danmark. Det er Færdselsstyrelsen, der varetager parkeringskontrollen.

 

Parkeringskontrollen udføres af styrelsens parkeringskorps og retter sig mod både danske og udenlandske køretøjer.

Højst 25 timers parkering

Parkeringskontrollens formål er at sikre, at tidsbegrænsningen på 25 timers parkering overholdes. Tidsbegrænsningen er blandt andet sat for at sikre en tilstrækkelig kapacitet på de statslige rastepladser.

Andre parkeringsforseelser

Ved parkeringskontrollen ses der også efter øvrige parkeringsforseelser. Det betyder, at alle parkeringsregler som udgangspunkt kontrolleres uanset, hvilket køretøj der er tale om. Det gælder f.eks. parkeringer udenfor afmærkede båse og parkering på pladser reserveret til bestemte køretøjstyper.

Færdselsstyrelsen vurderer løbende parkeringskontrollen for at sikre fokus på de kapacitetsmæssige udfordringer på de statslige rastepladser.

Parkeringsregler

Sidst opdateret 10/09/2020
Her kan du finde de regler, der gælder for parkering på motorvejsrastepladser i Danmark.

Bekendtgørelse

BEK nr 1696 af 20/12/2018

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje.

P-afgift

Sidst opdateret 10/09/2020

Har du fået en p-afgift, skal du betale inden for 24 dage.

Bemærk, at der fra den 1. juli 2021 er mulighed for rabat på afgifter udstedt herefter, såfremt du betaler inden for nærmere fastsatte frister.

Denne rabatordning gælder kun for afgifter på 2.040 kr. (dvs. afgifter pålagt tunge køretøjer over 3500 kg).

 

Rabatterne er som følger:

Ved betaling inden for 5 dage fra udstedelsen:                        50 % rabat (der betales 1.020 kr.)

Ved betaling inden for 6-24 dage fra udstedelsen:                  25 % rabat (der betales 1.530 kr.)

 


Vær opmærksom på, at der kan gå op til 24 timer, før din afgift er registreret i betalingssystemet og klar til betaling.

Oversigt

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Oversigt

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger ved brug af kropsbårne kamera

Her kan du læse om krops-kameraer (body-cams) som bæres af Færdselsstyrelsens parkeringsvagter.

Spørgsmål og svar

Du betaler enten elektronisk via linket ovenfor eller ved bankoverførsel. Hvis du overfører via bank, er det meget vigtigt, at du husker at skrive navn, registreringsnummer og løbenummer korrekt, da vi ellers ikke kan registrere din betaling. Benytter du betalingslinket ovenfor, udregnes evt. rabat automatisk, mens du selv skal være opmærksom på denne i forbindelse med bankoverførsel.

Bankinformationer findes nedenfor:

                 SWIFT: DABADKKK
                 IBAN: DK9702164069223354
                 Reg.nr.: 0216, kontornr.: 4069223354

Er p-afgiften ikke betalt inden for fristen på 24 dage, får du en betalingspåmindelse. Betalingsfristen på betalingspåmindelsen er 10 dage.

Har Færdselsstyrelsen fortsat ikke modtaget betaling 14 dage efter, at betalingspåmindelsen er sendt, sendes en rykkerskrivelse til ejeren/brugeren af køretøjet. Betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 10 dage.
Færdselsstyrelsen har indgået aftale med den engelske virksomhed Euro Parking Collection plc (EPC) omkring opkrævning af skyldige afgifter vedr. køretøjer, der ikke er indregistreret i Danmark. Afgifter kan således blive sendt til behandling hos EPC.
Modtager Færdselsstyrelsen fortsat ikke betaling for afgiften, oversendes sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du kan ikke klage over parkeringsafgiften.

Hvis du har spørgsmål til din parkeringsafgift, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på nedenstående e-mail.

Statistik over p-afgifter

Sidst opdateret 10/09/2020
Færdselsstyrelsen udarbejder hvert kvartal statistik over antallet af pålagte p-afgifter.

Status for udenlandske p-afgifter udstedt i 2019

 

Måned

Antal udstedte

Antal betalt til FS

Antal betalt til EPC

Antal betalt i alt

Januar

1.210

191

84

275

Februar

195

42

18

60

Marts

686

121

74

195

April

424

79

55

134

Maj

420

70

62

132

Juni

354

63

46

109

Juli

402

56

48

104

August

357

64

38

102


Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol

Her finder du de seneste rapporter for p-afgifter.