Høringer

Sidst opdateret 06/01/2022
Her finder du Færselsstyrelsens bekendtgørelseshøringer i kronologisk rækkefølge.

(Klik på linktitlen, og linket til høringen på Høringsportalen åbner i nyt vindue)

Linktitel Høringsfrist  Publiceret
Høring over udkast til bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører 14-06-2022
31-05-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
20-06-2022
25-05-2022
Høring over bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport 20-06-2022
24-05-2022
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om buskørsel
13-06-2022
16-05-2022
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport 13-06-2022 16-05-2022
Høring over udkast til bekendtgørelser om taxametre og gasanalysatorer (MID-direktivet)  24-05-2022  26-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om særtransport  06-05-2022  08-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort med flere  09-05-2022  08-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om godskørsel
 06-05-2022  08-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vej-transport og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter
 06-05-2022  08-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet
 06-05-2022  08-04-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.  22-04-2022  25-03-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter  16-02-2022  19-01-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om godskørsel 04-02-2022 07-01-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel 04-02-2022 07-01-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport 04-02-2022 07-01-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 14-01-2022 14-12-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter 14-01-2022 13-12-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet 06-12-2021 29-11-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v. 07-12-2021 19-11-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden 03-12-2021 12-11-2021
Hørings over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel 03-12-2021 12-11-2021
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser vedrørende ophævelse af regler om markedsovervågning 24-11-2021 27-10-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven 18-11-2021 21-10-2021
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter 17-11-2021 19-10-2021
Høring over bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 27-10-2021 29-09-2021
Udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre 11-10-2021 13-09-2021
Udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) 13-08-2021 15-07-2021
Udkast til bekendtgørelse om særtransport 06-08-2021 09-07-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af takografkort og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 10-08-2021 07-07-2021
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 15-07-2021 01-07-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 15-06-2021 01-06-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 25-05-2021 27-04-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 28-04-2021 31-03-2021
Bekendtgørelse om krav til brugerinformationsordning infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmmidler 26-04-2021 31-03-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 21-04-2021 24-03-2021
Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelser omkring kørsel med dansk indregistreret campingvogn koblet til bil registeret i udlandet 23-04-2021 23-03-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 29-03-2021 01-03-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet 12-03-2021 12-02-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 01-03-2021 01-02-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport 11-02-2021 21-01-2021
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 09-12-2020 23-11-2020
Samlet høring om udkast til bekendtgørelser om regulering af beløb i henhold til færdselsloven, færdselslov for Grønland samt bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 18-11-2020 04-11-2020
Udkast til vejledning om syn af køretøjer 30-11-2020 04-11-2020
Høring over udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen, særtransportbekendtgørelsen og modulvogntogsbekendtgørelsen 01-12-2020 03-11-2020
Udkast til bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport 27-11-2020 30-10-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om buskørsel og udkast til bekendtgørelse om godskørsel 27-11-2020 30-10-2020
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 08-11-2020 23-10-2020
Udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 19-11-2020 22-10-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 16-11-2020 19-10-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul 19-10-2020 21-09-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 07-09-2020 10-08-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 04-09-2020 07-08-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 14-08-2020 17-07-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer samt cirkulære om ophævelse af cirkulære om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden 17-08-2020 15-07-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 14-08-2020 13-07-2020
høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 29-07-2020 30-06-2020
Bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v. 17-07-2020 11-06-2020
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 03-07-2020 02-06-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. 08-06-2020 25-05-2020
Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v. 16-06-2020 19-05-2020
Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v. 16-06-2020 19-05-2020
Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v. 16-06-2020 19-05-2020
Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger 02-06-2020 01-05-2020
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 02-06-2020 01-05-2020
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 19-05-2020 22-04-2020
Høring over udkast til bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen 04-05-2020 03-04-2020