Fornyelse af kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Når datoen for gyldigheden på dit kørekort udløber skal du have fornyet dit kørekort. Du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort INDEN udløbsdatoen. Her kan du læse mere om fornyelse af dit kørekort.

Ansøgning  

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

 

Dokumentation for hvem du er  

Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

 

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

 

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

 

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

 

Andre dokumenter du skal medbringe:

  • Dit kørekort
  • Foto (se krav til billedet nedenfor)
  • Lægeattest i visse tilfælde, se nærmere nedenfor

 

Lægeattest udstedt af egen læge

Der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, (knallert, motorcykel og bil) uanset alder hos ansøger.

 

Hvis du tidligere har fået en kortere gyldighed af dit kørekort på grund af dine helbredsoplysninger eller på grund af tvivl om ædruelighed eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer skal du indlevere en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

 

Der skal også vedlægges en lægeattest , hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, dvs. kørekort til gruppe 2.

Fornyelse af kørekort for ansøgere til gruppe 2

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring (gruppe 2) udstedes med en gyldighedstid på højst 5 år. Fornyelsen af et kørekort for gruppe 2 vil også have en gyldighed på 5 år.

Fornyelse kræver altid ny lægeerklæring/ helbredsattest.

 

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

 

  • Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år
  • Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år
  • Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år
  • Hvis du er fyldt 80 år: 1 år
Ansøgning

Ansøgning om kørekort - Ændringer

Blanket P22
Ansøgning

Ansøgning om kørekort - Foreløbig fornyelse

Blanket P22A
Vejledning

Vejledning om vejledende helbredsmæssig køretest

Vejledningen giver et overblik over reglerne omkring indkaldelse til helbredsmæssig køretest

Priser på fornyelse af kørekort (2023) Pris
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte 140 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold 0 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 kr.
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år 180 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 kr.