Udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester

Sidst opdateret 16/12/2022
Nedenfor findes Færdselsstyrelsens liste over udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester, der er opfylder betingelserne beskrevet i § 14, stk. 3, i bekendtgørelse 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Der er på nuværende tidspunkt ingen udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester, som er godkendt til at stå på listen. 

Listen offentliggøres på siden, når den første udbyder af digitale platforme for handel med opladningstjenester er optaget på listen.

Det er muligt at blive foreløbigt optaget på listen, foreløbig optagelse gælder i 24 måneder.

Du kan læse mere om baggrunden for listen og finder vejledning til optagelse på listen herunder.

Vi gør opmærksom på, at listen ikke er en udtømmende liste over samtlige eksisterende udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester i Danmark.
Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Vejledning

AFI-vejledning