Udbydere af opladningstjenester

Sidst opdateret 16/12/2022
Nedenfor findes Færdselsstyrelsen liste over udbydere af opladningstjenester, der er opfylder betingelserne for optagelse på listen beskrevet i § 11, stk. 4, i bekendtgørelse 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

På nuværende tidspunkt er følgende udbydere af opladningstjenester godkendt til at stå på listen: 

EDF Danmark A/S 

Listen vil løbende blive opdateret i takt med, at udbydere af opladningstjenester optages på listen. Færdselsstyrelsen fører løbene kontrol med at udbydere på listen til stadighed opfylder kravene.

Du kan læse mere om baggrunden for listen og finder vejledning til optagelse på listen herunder.

Vi gør opmærksom på, at listen ikke er en udtømmende liste over samtlige eksisterende udbydere af opladningstjenester i Danmark.
 
Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Vejledning

AFI-vejledning