Dispensationer

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs mere om hvilke biler til erhvervsmæssig persontransport, der har fået dispensation fra de tekniske krav.

Dispensationer for restkøretøjer

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs om dispensationspraksis i forbindelse med skærpede EU-direktiver (restkøretøjer). Information om og betingelser for dispensation i forbindelse med skærpede EU-regler.

Om restkøretøjer

Restkøretøjer er: ethvert nyt køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan gøres tilgængelig på markedet, registreres eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til.

I følge EU Direktiv 2007/46, EU Forordning 167/2013 og EU Forordning 168/2013, kan medlemsstaterne give dispensation til registrering af restkøretøjer, efter nogle nærmere angivne retningslinjer.

Dispensationen er national og kan ikke nødvendigvis overføres til andre EU-lande.

Nedenfor findes vejledning og Excel-filer til stelnummerliste, som skal anvendes ved ansøgning om restkøretøjer.

Aktuelle dispensationer

Stelnummerliste for køretøjer der ikke opfylder UNECE-regulativ 79.02

Stelnummerlisten for personbiler, varebiler og lastbiler med dispensation for opfyldelse af krav om UNECE-regulativ 79.02

Listen er opdateret den 10. juni 2021.

Kravene er gældende for personbil M1, varebil N1 og lastbil N2 og N3 pr. 1. april 2021, og restkøretøjerne skal være registreret inden for følgende frister: 


 • For færdigopbyggede køretøjer: senest den 1. april 2022
 • For trinvist opbyggede køretøjer: senest den 1. oktober 2022
 
Liste
Stelnummerlisten for personbiler med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 6d ISC-FCM

Stelnummerlisten for personbiler med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 6d ISC-FCM

Listen er opdateret den 18. maj 2021.

Kravene er gældende for personbil M1 pr. 1. januar 2021 og restkøretøjerne skal være registeret indenfor følgende frister: 

 

 • For færdigopbyggede køretøjer: senest 31. december 2021. 
 • For trinvist opbyggede køretøjer: senest 30. juni 2022.
 
Liste
Stelnummerlisten for L-køretøjer med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 5

Stelnummerlisten for L-køretøjer med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 5

Listen er opdateret den 08. april 2021.
Kravene er gældende for L-køretøjer med undtagelse af underkategorierne L2e-U, L6e-B, L3e-AxE og L3e-AxT pr. 1. januar 2021 og restkøretøjerne skal være registeret indenfor for 24 måneder. 
Liste

Stelnummerlisten for varebiler med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 6d-temp-evap-ISC

Stelnummerlisten for varebiler med dispensation for opfyldelse af krav om Euro 6d-temp-evap-ISC

Listen er opdateret den 21. december 2020. 

Kravene er gældende for varebil N1, gruppe II, III og N2 pr. 1. september 2020, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:

 

 • For færdigopbyggede køretøjer: senest 1. september 2021.
 • For trinvist opbyggede køretøjer: senest 1. marts 2022.
Kategorier

Stelnummerlisten med restkøretøjer, der er omfattet af fristforlængelse

Stelnummerlisten med restkøretøjer, der er omfattet af fristforlængelse

Listen er opdateret den 2. september 2020. 
Liste

Stelnummerlisten for tunge køretøjer med krav om angivelse af CO2-emission og brændstofforbrug (VECTO)

Stelnummerlisten for tunge køretøjer med krav om angivelse af CO2-emission og brændstofforbrug (VECTO)

Listen er opdateret den 8. oktober 2019.

Kravene er gældende for tunge køretøjer pr. 1. juli 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. juli 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2021
 
Vejledning

Stelnummerlisten for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med dispensation for Euronorm 6d-TEMP-EVAP_ISC

Stelnummerlisten for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med dispensation for Euronorm 6d-TEMP-EVAP_ISC

Listen er opdateret den 19. marts 2020.

Kravene er gældende for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021
 
Liste

Stelnummerlisten for køretøjer med despensation for Euronorm 6d-TEMP N1, Gruppe III samt N2

Dispensation for luftforurening - Euronorm 6d-TEMP for N1, Gruppe III samt N2

Listen er opdateret den 6. juli 2020.

Kravene er gældende N1, gruppe III samt N2 pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021
 
Liste

Stelnummerlisten for tunge køretøjer med dispensation for Euro VI-D

Dispensation for luftforurening - Euro VI-D for tunge køretøjer.

Listen er opdateret den 2. september 2020.

Kravene er gældende for tunge køretøjer pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021
 
Liste

Stelnummerlisten for biler med dispensation for Euro 6C og WLTP

Dispensation for luftforurening og skærpede energiforbrugsværdier - Euro 6C og WLTP for personbiler og varebiler.

Listen er opdateret den 6. august 2020.

Kravene er gældende for varebiler og personbiler med elbatteri pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021
Liste

Stelnummerlisten for biler med dispensation fra fodgængerbeskyttelse

Dispensation for fodgængerbeskyttelse for biler fase 2

Listen er opdateret den 11. september 2019. 

Kravene er gældende for nye biler pr. 24. august 2019 jf. forordning 78/2009 artikel 9 stk. 8 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest den 24. august 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest den 24. februar 2021
Liste

Stelnummerlisten for busser og lastbiler med dispensation for AEBS og rullemodstand for dæk af type C1 og C2

Dispensation for AEBS og rullemodstand for dæk af type C1 og C2 for busser og lastbiler

Listen er opdateret den 31. marts 2020.

Kravene er gældende for nye køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3 og O pr. den 1. november 2018, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. november 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. maj 2020
 
Liste

Stelnummerlisten for restkøretøjer efter forordning 167/2013/EU med dispensation fra nye krav for sæder, trin, stelnummerplader og ROPS

Dispensation for skærpede sikkerhedskrav for traktorer

Listen er opdateret den 8. oktober 2019.

Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. januar 2019 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frister:

 

 • Færdigopbyggede køretøjer: Senest 31. december 2020
 • Trinvis færdigopbyggede køretøjer: Senest 30. juni 2021
Liste

Stelnummerlisten for biler med dispensation for Euro 6C og WLTP

Dispensation for luftforurening og skærpede energiforbrugsværdier - Euro 6C og WLTP for personbiler og varebiler.

Listen er opdateret den 30. august 2019.

Kravene er gældende for nye personbiler og varebiler pr. den 1. september 2018, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. september 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2020
 
Liste

Stelnummerlisten for biler med dispensation fra fodgængerbeskyttelse

Dispensation for fodgængerbeskyttelse for biler.

Listen er opdateret den 3. maj 2019.

Kravene er gældende for nye biler pr. den 24. februar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:

 

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 24. februar 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 24. august 2019
 
Liste

Stelnummerlisten for knallerter med dispensation fra Euro4

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav - Euro 4 for knallerter

Listen er opdateret den 11. januar 2018.

Kravene er gældende for nye knallerter pr. den 1. januar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:


 • Senest 31. december 2019
Liste

Stelnummerlisten for traktorer med dispensation i forbindelse med overgang fra 2003/37/EF til 2013/167/EU

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav for traktorer

Listen er opdateret den 17. april 2018.

Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. januar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frister:

 

 • Færdigopbyggede køretøjer: Senest 31. december 2019
 • Trinvis færdigopbyggede køretøjer: Senest 30. juni 2020
Liste

Stelnummerlisten for biler med dispensation fra GWP værdier på airconditionanlæg

Dispensation for emissionsværdi - GWP værdi på drivhusgasser i airconditionanlæg for biler.

Listen er opdateret den 20. marts 2018.

Kravene er gældende for nye biler i kategori M1 og N1 klasse 1, pr. den 1. januar 2017 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende tidsfrister:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. juli 2018
   
Liste

Stelnummerlisten for lastbiler og busser med dispensation fra Euro 6C

Dispensation for emissionsværdi - Euro 6C for lastbiler og busser.

Listen er opdateret den 13. april 2018.

Kravene er gældende for nye lastbiler og busser pr. den 1. januar 2017 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende tidsfrister:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. juni 2018
Liste

Stelnummerlisten for motorcykler uden Euro 4 og skærpede krav til sikkerhed herunder ABS

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav - Euro 4 og ABS for motorcykler

Listen er opdateret den 3. oktober 2018. 
Ved syn af køretøjer på stelnummerlisten for ”Motorcykler”, der ikke lever op til Euro 4, skal der i DMR sættes kryds i feltet ”Dispensation luftforurening”, og i ”Dokumentationsreference” skrives der ”Restkøretøj Euro 3”.

For 2-hjulede motorcykler, hvor der er kryds i søjlen med ”Skærpede sikkerhedskrav (ABS eller kombinationsbremsesystem)”, skal der i DMR sættes kryds i feltet ”Dispensation kollisionssikkerhed”, og i ”Dokumentationsreferencen” skrives der ”Restkøretøj uden ABS/kombinationsbremse”.

Kravene er gældende for nye motorcykler pr. den 1. januar 2017, og restkøretøjerne skal være registreret senest 1. januar 2019.
Liste

Stelnummerlisten for traktorer

Dispensation for emissionsgrænseværdi - Fase III-B for traktorer

Listen er opdateret den 17. november 2016.

Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. oktober 2016 og restkøretøjerne skal være registreret/ibrugtaget indenfor følgende tidsfrister:

 

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. oktober 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. april 2019
 
Liste

Stelnummerlisten for varebiler, der opfylder Euro 5

Dispensation for luftforurening - Euro 6 for varebiler

Listen er opdateret den 6. marts 2017.
Kravene om Euro 6 er gældende for nye biler pr. 1. september 2016, og restkøretøjerne skal være registreret senest 1. september 2017.

Dokumenter til ansøgning om restkøretøjer

Ansøgning

Stelnummerliste til ansøgning om restkøretøjer godkendt efter Direktiv 2007/46/EF

Stelnummerliste for ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF
Vejledning

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF

Ansøgning

Stelnummerliste til ansøgning om restkøretøjer godkendt efter Forordning 2013/167/EU

Stelnummerliste for ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer, for køretøjer, der er typegodkendt efter forordning 2013/167/EU.
Vejledning

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer typegodkendt efter Forordning 2013/167/EU

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer typegodkendt efter Forordning 2013/167/EU

Ansøgning

Stelnummerliste til ansøgning om restkøretøjer godkendt efter Forordning 2013/168/EU

Stelnummerliste for ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer, for køretøjer, der er typegodkendt efter forordning 2013/168/EU.
Vejledning

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer typegodkendt efter Fordning 2013/168/EU

Vejledning til ansøgning om restkøretøjer for køretøjer typegodkendt efter Fordning 2013/168/EU

Vejledning
Vejledning til ansøgning om tilladelse til registrering af brugtimporterede restkøretøjer

Vejledning til ansøgning om tilladelse til registrering af brugtimporterede restkøretøjer.

Ansøgning

Stelnummerliste til ansøgning om forlængelse af registrering af restkøretøjer

Stelnummerliste for ansøgning om tilladelse til at få forlænget fristen for indregistrering.

Dispensationer for biler til erhvervsmæssig persontransport

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs mere om hvilke biler til erhvervsmæssig persontransport, der har fået dispensation fra de tekniske krav.

Om dispensationer til biler til erhvervsmæssig persontransport

Nedenstående biler har fået dispensation fra regler i bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport eller bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv.

Læs mere om, hvilke regler der er dispenseret fra under den enkelte dispensation.

Aktuelt


Dispensation til at de 100 Toyota Mirai, der fremgår af nedenstående stelnummerliste, kan godkendes til taxikørsel på trods af et reduceret sædeantal. Der er dispenseret i forhold til §3 i bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport. 
Liste

Stelnummerliste for Toyota Mirai'er med dispensation for antallet af siddepladser i en taxi

Dispensation til at de 100 Toyota Mirai, der fremgår af nedenstående stelnummerliste, kan godkendes til taxikørsel på trods af et reduceret sædeantal.

Listen er opdateret den 6. september 2019.