Regler for eksamenskørsel

Sidst opdateret 12/06/2020
Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel. Kørslen skal ske i forlængelse af den afsluttede eksamen.

Eksamenskørsel kan gennemføres på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog.


Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort svarende til køretøjets kategori. Dog skal føreren af et traktorvogntog være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Lastbiler, herunder også veteranlastbiler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.

Handicapmedhjælpere på ladet

En person med et handicap må gerne medbringe sin medhjælper under eksamenskørslen, hvis hjælperen er en forudsætning for personens deltagelse.


Der stilles f.eks. også krav til, at hvis en dimittend, der anvender kørestol, skal med på ladet af en lastbil, skal lastbilen være indrettet til befordring af kørestol. Det er derfor ikke hensigten at forhindre, at personer med et handicap kan komme med på eksamenskørslen.

Syn og forsikring

Biler og traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed.

 

Det betyder, at bil og traktorvogntog såvel som eksamensindretningen – altså blandt andet hvor høje vognsiderne skal være -   skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år og skal medbringes under eksamenskørslen.

 

Ejeren af en bil eller et traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet en forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer, og dokumentation for forsikringen skal  medbringes under eksamenskørslen.

Hastighedsbegrænsninger under eksamenskørsel

Under eksamenskørsel skal gældende hastighedsbegrænsninger  altid overholdes.

For last- og varebiler må hastigheden dog ikke overstige 40 kilometer i timen  i tættere bebygget område og 60 kilometer i timen  uden for tættere bebygget område. 

 

For traktorvogntog må hastigheden ikke overstige 30 kilometer i timen, medmindre køretøjerne i vogntoget er godkendt og registreret med tilladelse til Tempo 40-kørsel og er forsynet med Tempo 40-mærke.

 

Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel i veteranbiler

Ud over eksamenskørsel med varebiler, lastbiler eller traktorvogntog kan eksamenskørsel også foregå i en veteranbil.

 

En bil kan registreres med tilladelse til veterankørsel, når den er registreret første gang for mere end 30 år siden.

 

Biler med tilladelse til veterankørsel må også anvendes erhvervsmæssigt til eksamenskørsel.

Husk miljøzonerne

Ligesom ved anden kørsel skal køretøjer overholde de miljøkrav, der er stillet inden for de danske miljøzoner.

 

Det er muligt at søge om dispensation til at køre inden for miljøzoner, som ikke overholder de dertilhørende krav. En sådan ansøgning skal rettes til Miljøstyrelsen.

 

Dog fremgår det  af miljøbeskyttelseslovens § 15b, at dieseldrevet veteranbil (motor med kompressionstænding) ikke skal leve op til de samme miljøkrav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne – og dermed behøves der ikke at blive søgt om dispensation til veteranbiler.

Intet krav om politiets tilladelse

Du behøver ikke tilladelse fra politiet for at køre eksamenskørsel. 

Eksamenskørslen kan altså umiddelbart gennemføres, når betingelserne i de to relevante bekendtgørelser er opfyldt

 

Det drejer sig om bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v. og bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog m.v.

Bekendtgørelse

BEK nr 494 af 27/05/2016

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Gældende fra

01/06/2016

BEK nr 494 af 27/05/2016 Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Bekendtgørelse

BEK nr 375 af 18/05/2004

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Gældende fra

18/05/2004

BEK nr 375 af 18/05/2004 Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Bekendtgørelse

LBK nr 1218 af 25/11/2019

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Gældende fra

28/11/2019

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Bekendtgørelse

BEK nr 1643 af 17/12/2018

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Gældende fra

21/12/2018

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer