Alternativt sikkerhedsudstyr for transport af personer med handikap

Sidst opdateret 27/01/2020
Anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr kræver Færdselsstyrelsens tilladelse. Til behandling af din ansøgning, skal Færdselsstyrelsen have informationer, som danner grundlag for en individuel og konkret vurdering.

I tilfælde af, at et barn eller en voksen gentagende gange spænder bilens sikkerhedssele op under kørsel, kan du som forældre/værge eller institution, ansøge om dispensation til at anvende alternativt sikkerhedsudstyr. Til behandling af din ansøgning, skal Færdselsstyrelsen have informationer, som danner grundlag for en individuel og konkret vurdering. 


I ansøgningen uploades nødvendige oplysninger om både ansøger og brugeren af det alternative sikkerhedsudstyr. Derudover uploades der i ansøgningen en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at brugeren har et lægeligt behov for at anvende alternativt sikkerhedsudstyr. På baggrund af dette, kan vi i Færdselsstyrelsen afgøre, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at give dispensation til at anvende alternativt sikkerhedsudstyr.

Ansøgning

Ansøgning om dispensation til anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr

Ansøgningen og lægeerklæringen indeholder CPR-nummer, helbredsoplysninger samt andre personfølsomme og fortrolige oplysninger, og indsendes derfor via Virk.dk

Krav til anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr

Alternativt sikkerhedsudstyr skal altid anvendes sammen med den fastmonterede sikkerhedssele, der findes i det pågældende motorkøretøj. Derudover skal alternativt sikkerhedsudstyr anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for produktet. 


Under kørsel skal der altid medbringes:


  1. En selekniv i tilfælde af en akut situation eller ulykke
  2. Dokumentation for dispensation til anvendelse af det specifikke alternative sikkerhedsudstyr som på forlangende skal forevises til politiet.