Beskyttelseshjelme

Sidst opdateret 27/01/2020
Cykelhjelme, skaterhjelme, ridehjelme og andre beskyttelseshjelme til brug i trafikke er personlige, og må kun sælges, hvis de er forsynet med CE-mærkning. Styrthjelme skal være mærket med E-mærket eller anden godkendelsesmærkning.

Cykelhjelme, skaterhjelme- og ridehjelme

Beskyttelseshjelme skal, være CE-mærket, og mærket i henhold til standarder, der indeholder krav til beskyttelse mod stød, pasform osv.

Her er en liste over standarder, der omfatter de krav, der er til beskyttelseshjelme til brug i trafikken. Fordi der sker udvikling i materialer, design og brug, bliver der jævnligt udformet nye standarder, hvorfor listen ikke kan anses for udtømmende.


  • Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter: DS/EN 1078
  • Beskyttelseshjelme til småbørn: DS/EN 1080
  • Ridehjelme: DS/EN 1384
  • Ridehjelme med høj ydeevne: DS/EN 14572

 

I Danmark er der ikke krav om brug af disse beskyttelseshjelme i trafikken. Der må dog kun sælges hjelme der er CE-mærkede og som lever op til kravene.

Styrthjelme

Der må kun sælges styrthjelme der er godkendte og forsynet med godkendelsesmærkning.

Godkendte styrthjelme er E-mærket eller DS-mærket.

Der er krav om at anvende godkendt styrthjelm ved kørsel på knallert eller motorcykel. Der må ikke males eller påklæbes udsmykning eller refleksmateriale på en styrthjelm, ligesom der heller ikke må sættes udstyr eller tilbehør fast på hjelmen uden at det er testet og godkendt sammen med hjelmen.

Bekendtgørelse

BEK nr 518 af 03/07/1998

Bekendtgørelse om styrthjelme

Gældende fra

01/08/1998

BEK nr 518 af 03/07/1998 Bekendtgørelse om styrthjelme

Bekendtgørelse

BEK nr 210 af 14/03/2018

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

Gældende fra

21/04/2018

BEK nr 210 af 14/03/2018 Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler
Faktaark
Indkøb af lovlige reflekser

Faktaarket vedrører refleksprodukter, herunder indkøb af lovlige reflekser