Forebyggelse af højresvingsulykker

Sidst opdateret 27/01/2020
På disse sider kan du finde oplysninger om højresvingsulykker, som er færdselsuheld mellem højresvingende lastbil og ligeud kørende cyklist.

Om højresvingsulykker

Sidst opdateret 16/03/2020
Færdselsstyrelsen bidrager til forebyggelsen af sådanne ulykker ved at fastsætte regler og give anbefalinger om køretøjers indretning, så chaufføren bevarer bedst muligt overblik over trafiksituationen og cyklisten advares om lastbilens hensigt.

Endvidere har Færdselsstyrelsen i mange år haft en koordinerende rolle i myndigheders, transportbranchens og organisationers arbejde med forebyggelse af højresvingsulykker.

 

Du kan finde yderligere information om højresvingsulykker herunder eller besøge hjemmesiderne hos Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen for Vejtransportulykker.

Arbejdet med forebyggelse af højresvingsulykker

Sidst opdateret 27/01/2020
For at sætte fokus på forebyggelse af højresvingsulykker er der siden 2005 etableret en arbejdsgruppe, der samler alle relevante organisationer og myndigheder til en fælles indsats på området.
”Højresvingsgruppen” er et samarbejdsforum til forebyggelse af højresvingsulykker, dvs. trafikulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister. Gruppen er i dag forankret i Færdselsstyrelsen med deltagelse af Rådet for Sikker Trafik, Danske Vognmænd (DTL), Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD), Dansk Cyklistforbund, 3F, De Danske Bilimportører, DTU-Transport, Retsmedicinsk Institut, Justitsministeriet, Transportministeriet, Rigspolitiet, Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen.

Højresvingsgruppen holder sig løbende orienteret om antal, årsager og forløb ved højresvingsulykker, og gruppen har gennem årene iværksat talrige aktiviteter i form af undersøgelser, strategier, uddannelsestiltag og kampagner. Ud over de velkendte kampagner på tv, internet og i det offentlige rum har der også været en række andre forebyggelsesaktiviteter, der blev målrettet konkrete målgrupper, så som chauffører, vognmænd, skoleelever eller vejmyndigheder. Der har endvidere været tiltag i forhold til køreuddannelsen, chaufføruddannelsen, kontrolindsatser, m.v.

En analyserapport udarbejdet i 2006 af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) om højresvingsulykker har fået anerkendelse ud over landets grænser og henregnes fortsat til de mest grundige beskrivelser af sin art.

I efterår 2013 blev der efter transportministerens og justitsministeren beslutning nedsat et rejsehold bestående af medarbejdere fra Rigspolitiet, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Rejseholdets opgave var at indhente relevante erfaringer fra udlandet, i hvilken forbindelse der blev besøgt myndigheder og institutioner i Sverige, Tyskland, Holland og England. De indhentede oplysninger blev samlet i rejserapporten ”Beskrivelse af udenlandske erfaringer om forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister” af marts 2014 og er indgået i ”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist”, ligeledes fra marts 2014.

Senest har HVU i 2016 analyseret 30 ulykker med lastbiler, herunder højresvingsulykker, og afgivet en række anbefalinger til ulykkesforebyggelsen.

"Højresvingsgruppen" har i 2018 fået mandat til også at undersøge andre ulykkestyper mellem tunge køretøjer og bløde tafikanter, og overvejer derfor at inddrage en bilinspektør og en læge i gruppen.

Projekter og kampagner fra Højresvingsgruppen evalueres fra uafhængig side, hvilket som regel dokumenterer høje succesrater. Det har endvidere vakt international opmærksomhed, at myndigheder, transportbranchen og cyklister fører en tæt, løbende og positiv dialog med hinanden, hvilket fortsat er et særsyn i de fleste lande.

Du kan læse mere om højresvingsgruppens aktiviteter under menupunkterne til venstre og rapporter via links nedenfor.
Rapport

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Analyserapport fra 2006

Rapport

Rejserapport

Beskrivelse af udenlandske erfaringer om forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister

Højresvingskampagne 2016

Sidst opdateret 03/02/2020
I 2016 satte kampagnen "undgå højresvingsulykker" fokus på, hvordan cyklister kan undgå højresvingsulykker ved at søge væk fra lastbilens forhjul.

En højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist er som regel meget voldsom, og ofte har ulykken en dødelig udgang for cyklisten. Cirka 15-20 % af alle dræbte cyklister gennem de sidste 10 år skyldtes en højresvingsulykke.

Cyklisterne er opmærksomme på risikoen og ved godt, at de skal være på vagt i situationer, hvor de kører ved siden af en lastbil, der skal svinge til højre. Men der hersker samtidig mange myter og misforståelser om, hvordan ulykkerne sker, og hvad cyklisterne kan gøre for at undgå højresvingsulykkerne.

Kampagnen "Undgå højresvingsulykker" i 2016 havde til formål at gøre op med disse myter og misforståelse og få cyklisterne til at søge væk fra lastbilens forhjul. Kampagnen med budskabet "Hold øje og hold afstand til lastbilens forhjul" kunne blandt andet opleves i TV i hele landet og langs cykelstier i de fire største byer. TV-spottet viste samtidig, hvordan det både er chaufføren og cyklisten, der tager ansvar for, at begge kommer sikkert frem i trafikken.

Video 'Undgå højresvingsulykker'

Videoen viser bl.a. hvor meget en lastbilchauffør kan se i forbindelse med højresving.

Video: Rådet for Sikker Trafik

Sammen med kampagnen til cyklisterne blev der igangsat to projekter rettet til lastbilchaufførerne: En pakke med undervisningsmateriale om bl.a. spejlindstillinger og udsyn fra forruden og et pilotprojekt i udvalgte virksomheder med mange lastbilchauffører blandt medarbejderne, hvor chauffører uddannes til at uddanne kollegerne.

Evalueringen viste, at Højresvingskampagnen 2016 havde en høj gennemslagskraft. Bag kampagnen stod fra Transport- og Bygningsministeriet, Færdselsstyrelsen, Rådet for Sikker Trafik og 13 organisationer og virksomheder.

Gode råd til cyklisten

 • Hold øje med højresvingende lastbiler, når du nærmer dig et kryds
 • Kør først frem, når du har sikret dig, at lastbilen holder stille
 • Hvis du ikke er sikker på, at lastbilen holder tilbage, så stop selv op
 • Det farligste sted at være for dig er tæt på lastbilens forhjul, lige når den skal svinge. Hold derfor afstand til forhjulet

Gode råd til lastbilchaufføren

 • Indstil dine spejle korrekt - lastbilen må fylde max ca. 1 cm i spejlet
 • Hold spejle og ruder rene
 • Fjern alle genstande, der tager udsyn fra ruderne (hylder, vimpler, skærme, gardiner)
 • Hav fuld opmærksomhed på trafikken, når du skal svinge
 • Vær særlig opmærksom på cyklister omkring dit højre forhjul, lige før du svinger
Redegørelse

Evaluering - undervisningsmateriale til chaufføruddannelsen

Evaluering af undervisningsmateriale for chaufføruddannelsen.

Tidligere højresvingskampagner

Sidst opdateret 06/03/2020
Her finder du en liste over større kampagner og tiltag, der gennem årene er iværksat eller gennemført af Højresvingsgruppen med henblik på at minimere højresvingsulykker.

Inden Højresvingsgruppen blev oprettet i 2005 var der nedsat en ”Spejlgruppe”, som fokuserede på anvendelsen af velegnede og korrekt indstillede spejle.

 

2016:
Højresvingskampagne i medierne, støttet af en plakatkampagne mv.

 

2015:
Pilotprojekt om virksomhedsambassadører, hvor et antal kørselsledere og chauffører blev ”uddannet” til at være højresvingsambassadør blandt deres kolleger. Konceptet blev udviklet sammen med DTL, DI, ITD og 3F i direkte dialog med chauffører.

 

2015:
Uddannelsespakke, som omfattede virkningsfuldt undervisningsmateriale til chaufførernes lovpligtige efteruddannelseskurser på godkendte uddannelsescentre, bl.a. EUC, AMU og private centre.

 

2015:
Højresvingskampagne i medierne, støttet af en plakatkampagne mv.

 

2014:
Trafikaftalen 2014 sikrede midler til en større kampagne, hvis delelementer var rettet mod chauffører, transportvirksomheder og cyklister. Kampagnen blev gennemført i 2014 - 2016 i samarbejde med bl.a. Rådet for Sikker Trafik, Vejdirektoratet og Rigspolitiet.

 

2014:
Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist, baseret på rejseholdets rapport ”Beskrivelse af udenlandske erfaringer om forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister” af samme år.

 

2013:
Et rejsehold bestående af medarbejdere fra Rigspolitiet, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen indsamlede relevante erfaringer fra udlandet, navnlig Sverige, Tyskland, Holland og England.

 

2011:
Højresvingskampagne i TV.

 

2011:
Folder om spejlindstilling til udenlandske chauffører.

 

2009:
Højresvingskampagne i TV.

 

2008:
Spejltestplads etableret ved Amagerforbrændingen.

 

2007:
Højresvingskampagne i TV.

 

2007:
EU vedtager direktivet om eftermontering af spejle på ibrugværende lastbiler.

 

2007:
Spejltestplads etableret på rastepladsen Kildebjerg Syd på Fyn.

 

2006:
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker offentliggør dybdeanalysen ”Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister”, som vækker opmærksomhed ud over landets grænser.

 

2006:
Kontrol af udsyn og spejlindstilling ved periodisk syn.

 

2006:
Best Practice notat om indretning af lastbiler offentliggøres.

 

2004:
Nye spejlkrav indføres (blindvinkelspejl).

 

1994:
Rapport om brug og effekt af nærzone- og vidvinkelspejle, som dannede grundlag for en ny og forbedret brochure om indstilling af spejle. Rapporten blev udarbejdet af Rådet for Trafiksikkerhedsforskning (RTF).

 

1994:
Ny kampagne om spejlindstilling.

 

1988:
Danmark indførte to ekstra spejle (nærzonespejl og vidvinkelspejl) og fik disse senere ind i EU-direktivet om spejle.

 

1988:
Kampagne om spejlindstilling.

Rapport

Rejserapport

Beskrivelse af udenlandske erfaringer om forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister

Best practice for valg af lastbil og spejle

Sidst opdateret 03/02/2020
Opsummering om og baggrund for notat om best practice for indretning og valg af lastbil samt link til selve notatet.
Dansk Transport og Logistik, Fagligt Fælles Forbund, De Danske Bilimportører og Færdselsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet et notat om "Best practice" for indretning og valg af lastbil for at vise, hvilke detaljer ved lastbilerne, spejlene og spejlmonteringen, som har særlig betydning for udsynet, så risikoen for højresvingsulykker reduceres. Notatet er rettet til vognmænd og chauffører, og indirekte til lastbilproducenter.

Baggrunden for notatet er anbefalinger i Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers rapport "Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister".

Anbefalingerne, som knytter sig til lastbilernes udformning, kan gennemføres ad frivillighedens vej, hvis lastbilproducenter, lastbilkøbere og lastbilbrugere bliver informeret om, at de har mulighed for at træffe nogle afgørende valg, som vil bidrage til at reducere risikoen for højresvingsulykker.

Derfor har Dansk Transport og Logistik, Fagligt Fælles Forbund, De Danske Bilimportører og Færdselsstyrelsen ønsket ved hjælp af "Best practice" notatet at informere om, hvad brugerne og producenterne særlig skal have opmærksomheden rettet imod, når valgene skal gøres.
Vejledning

Undgå højresvingsulykker - "Best practice" for indretning og valg af lastbil

Råd til vpgnmænd og chauffører om bedre udsyn fra lastbiler.

Vejledning

Avoid accidents when lorries turns right - "Best practice" for equipment and choice of lorry

Advise til hauliers and drivers regarding better vision from lorries.

Forslag til forebyggelse af højresvingsulykker

Sidst opdateret 03/02/2020
Færdselsstyrelsen har modtaget mange køretøjstekniske forslag til forebyggelse af højresvingsulykker.

Lys og lyd:

 • Blinkende sidemarkeringslygter
 • Akustisk/visuel alarm til cyklist
 • Stang med signal/afviservinge med lyd Skilt på lastbil ("stop her")

 

Ændringer af lastbil:

 • Sideafskærmning og afskærmning mellem førerhus og vej
 • Højrestyret lastbil
 • Glas i døren på højre side af lastbil
 • Lavere placering af chauffør i lastbil
 • Akustisk/visuel alarm til chauffør (aktiveret af sensor)
 • Cyklist/fodgængervenlig udformning

 

Spejle mv.:

 • Drejelige sidespejle
 • Plane spejle i stedet for konvekse
 • Færre spejle
 • "Bus"- spejle (spejle trukket frem)
 • El-justerbare spejle
 • Lyttende mikrofoner i spejle
 • Kamera
 • Kamera bag på siden af lastbilen, så chaufføren ser sit eget sving

 

Udstyr til cykler:

 • Kraftigere ringeklokke på cykler
 • Cykelhjelme med lysdioder
 • Krav om tændte lygter om dagen
 • Cyklisten skal kunne nå jorden med begge fødder

 

Der er desuden modtaget forslag om vejtekniske tiltag og ændrede adfærdsregler i trafikken, som hører under hhv. Vejdirektoratet og Rigspolitiet:

 

Vejteknik:

 • Tilbagetrukket stoplinje for cyklister
 • Tilbagetrukket stoplinje for biler
 • Sensor i cykelsti – advarsel af chauffør
 • Eksterne spejle i kryds Lyssignal tillader ikke højresving samtidig med ligeudkørsel
 • Cyklister flettes ind foran lastbilerne fx 25 meter før krydset
 • Gelænder ("cyklistsluse") 20 meter før kryds, så cyklister må gå igennem
 • Rød zone på cykelsti frem til kryds
 • Før grønt for cyklister
 • Cykelfelter males grønne
 • Specielle afmærkninger på vejbane for cyklister
 • Cykelruter leder cyklister væk fra stærkt trafikerede veje
 • Afstribning for højresving

 

Ændrede adfærdsregler:

 • Neonfarvet sikkerhedsvest til cyklister
 • Uddannelse af cyklister ("cyklistkørekort")
 • Forkørselsret for lastbil
 • Venstretrafik for cyklister
 • Bestemte ruter for lastbiler
 • Øget politikontrol
 • Bedre chaufføruddannelse
 • Højresving tilladt ved rødt lys, når der er fri bane (cyklist, som skal ligeud, har rødt lys)
 • Cykelsti stopper før fodgængerfelt og cyklisten ledes ind på fortov, hvor der gås hen til fodgængerfelt og trækkes over, gå på fortov og ned på cykelsti
 • Fuldt stop ved højresving
 • Medhjælper i førerhus ved kørsel i by
 • Klip i kørekort ved brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel
 • Påbudt lav hastighed ved højresving

 

En række af disse forslag indgår i Havarikommissionens anbefalinger.

Vejledning

Tjek dit udsyn - undgå ulykker og bøder

Pjece til chauffører omkring bedre udsyn.

Tjekliste

Gode råd til chauffører og cyklister

Gode råd til chauffører og cyklister for at undgå højresvingsulykker.