Information om farlige produkter

Sidst opdateret 27/01/2020
Sikkerhedsstyrelsen har 1. februar 2019 overtaget opgaven med markedsovervågning af køretøjer og andre produkter til brug på færdselslovens område.

Et produkt må kun bringes i omsætning, hvis det lever op til de krav, der gælder for det pågældende produkt, og hvis det ikke indebærer fare for sikkerhed eller sundhed, når produktet anvendes, som det er tiltænkt.

 

Får en erhvervsdrivende kendskab til, at et produkt, som han har solgt, ikke lever op til kravene eller er farligt, skal han gribe ind og underrette Sikkerhedsstyrelsen.