Refleksprodukter

Sidst opdateret 27/01/2020
Der findes forskellige refleksprodukter, du som privatperson kan anvende for at blive mere synlig i trafikken. Du kan fx anvende trafikvest, løbevest,dinglerefleks eller reflekssticker.

Refleksprodukter er personligt sikkerhedsudstyr og må kun sælges og markedsføres, hvis at det er forsynet med CE-mærkning. Reflekser må dog anvendes som designelementer på f.eks. tøj, uden at produktet skal CE-mærkes.

Udover CE-mærkning er refleksprodukter mærket i henhold til de standarder, som de lever op til. Nedenfor ses eksempler på hvilke standarder, der indeholder krav til refleksprodukter.

EN 13356: Beskyttelsesbeklædning – synligt tilbehør til ikke-arbejdsmæssig brug (personreflekser). Ses ofte som selvklæbende eller hængende refleks til jakken, skoletasken, osv. På denne type reflekser er det ikke altid muligt at påføre selve refleksen den påbudte mærkning, hvorfor den ofte kun findes på emballagen.


EN 1150: Beskyttelsesbeklædning – synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug. Ses ofte som trafikvest, løbejakke eller tilsvarende beklædning med udbredt brug af reflekser/fluorescerende materiale.

Trafikveste er ofte mærket efter EN 20471, hvilket betyder at vesten opfylder nogle strengere krav end EN 1150, nemlig kravene til professionelt brug. Vær opmærksom på at en børnetrafikvest aldrig kan opfylde kravene til professionelt brug og derfor ikke må være mærket med EN 20471.

Udover CE-mærkningen, skal mærkning, i henhold til fx EN 1150, indeholde følgende:

 

  • Navn eller tilsvarende på fabrikanten af produktet
  • Produktnavn/-type
  • Størrelsesangivelse jf. EN 340
  • Vaskeanvisninger
  • Nummeret på standarden: EN 1150
Eksempel på mærkning af refleksprodukt

Vigtig information til indkøbere til grossist-/detailbranchen

Som dokumentation for at refleksproduktet lever op til kravene, skal fabrikanten kunne fremvise en EU-overensstemmelseserklæring (EC Declaration of Conformity). EU-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens erklæring om, at det markedsførte produkt er vurderet af et bemyndiget organ, lever op til kravene og at der er udstedt en EU-typeafprøvningsattest.


  • Fabrikantens navn og adresse
  • Entydig reference til produktet 
  • Angivelse af den EU-forordning og de standarder produktet lever op til
  • Angivelse af EU-typeafprøvningsattest
  • Dato og underskrift

 

Desuden skal fabrikanten kunne fremvise den i overensstemmelseserklæringen nævnte EU-typeafprøvningsattest (EC Type-Examination Certificate), udstedt af et bemyndiget organ. EU-typeafprøvningen er den procedure, hvorved det bemyndigede organ konstaterer og bekræfter, at et refleksprodukt opfylder de gældende krav.

Produktet skal være tydelig identificerbart på både mærkning, EU-overensstemmelseserklæring, og EU-typeafprøvningsattest.

Faktaark

Indkøb af lovlige reflekser

Faktaarket vedrører refleksprodukter, herunder indkøb af lovlige reflekser

Bekendtgørelse

BEK nr 210 af 14/03/2018

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

Gældende fra

21/04/2018

BEK nr 210 af 14/03/2018 Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler
Faktaark

Indkøb af lovlige reflekser

Faktaarket vedrører refleksprodukter, herunder indkøb af lovlige reflekser