Transport af kæledyr

Sidst opdateret 29/06/2021
Hvordan transporterer du kæledyr, som hund eller kat, i din bil? Find svaret her, hvor vi vejleder i, hvordan du sikkert medbringer dit kæledyr i bilen.

I denne vejledning finder du gode råd til, hvordan du færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt transporterer kæledyr i bilen. Vejledningen gælder kun i de situationer, hvor der er tale om privat transport af dyr. Vejledningen indeholder ikke vejledning om dyrevelfærd. Der kan i stedet læses mere om dyrevelfærd ved transport på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kæledyr skal anbringes forsvarligt i bilen, således at de ikke kan frembyde fare for personer eller skade på ejendom. Samtidig skal det sikres, at føreren af bilen har frit udsyn.

Sådan er reglerne

Sidst opdateret 28/06/2021

Vejledning om transport af kæledyr tager udgangspunkt i færdselslovens § 82, der beskriver, hvordan gods skal anbringes i et køretøj. I denne sammenhæng fortolkes begrebet ’gods’ bredt og omfatter derfor også kæledyr.

 

Bestemmelsen er generel, og der kan derfor være mere specifikke bestemmelser for transport af dyr, f.eks. på grund af dyrets art, antal eller formålet med transporten. Det er derfor vigtigt, at man inden transporten undersøger, om der findes særlige bestemmelser for en bestemt type dyr, eller hvis man transporterer dyret i forbindelse med økonomisk virksomhed.

 

Denne vejledning er rettet mod privat transport af kæledyr som f.eks. medbringelse af familiens hund på ferie, transport til dyrlæge eller andet tilsvarende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for transport af dyr i andre lande.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om anbringelse af gods, dvs. i dette tilfælde kæledyr, ikke stiller krav om, at en konkret fare skal være opstået. Det betyder, at det er måden, dyret er anbragt på, der er afgørende for, om færdselsloven er overtrådt. Det er ikke nødvendigt, at der skal være sket en ulykke. 

 

Derudover skal dyreværnslovens § 1 altid overholdes. Her står, at dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Det gælder også ved transport af dyr. Regler om dyrevelfærd hører under Fødevareministeriets ressort. Der kan læses mere om dyrevelfærd på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Transport af dyr i forbindelse med økonomisk virksomhed

Sidst opdateret 28/06/2021

Der er en række særregler vedrørende transport af dyr i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det er vigtigt at være opmærksom på formålet med transporten, da der kan være fastsat mere specifikke krav til transportens udførelse, hvis den sker i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det er muligt at læse mere om, hvornår der er tale om økonomisk virksomhed, og hvilke regler der gælder herfor på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Gode råd til transport af kæledyr i bilen

Sidst opdateret 28/06/2021

Frit udsyn og sikker betjening af køretøjet

Kæledyret skal være anbragt på en måde, der sikrer, at du som fører har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at styre køretøjet.

 

Det er f.eks. bedst ikke at placere kæledyret nær føreren for at minimere risikoen for, at dyret forstyrrer kørslen, ligesom bilen ikke må føres med dyret siddende på skødet. Desuden skal kæledyret anbringes, så det ikke kan medføre fare for personer eller skade på ejendom. Se nærmere nedenfor.

Forsvarlig anbringelse af kæledyret 

Det er vigtigt, at kæledyret er anbragt forsvarligt. Vurdering af dette vil afhænge af dyrets og bilens størrelse. Der er flere muligheder.

 

Kabinen

Ønsker du at transportere dit kæledyr i kabinen af bilen f.eks. på bagsædet, skal du overholde reglerne i færdselsloven om sikring af gods.

Det gør du f.eks. ved at fastspænde kæledyret i en sikkerhedssele til dyr. Selerne findes i forskellige størrelser og spændes rundt om f.eks. hundens krop og klikkes fast i spændet.

 

Brug et bur eller transportkasse

Du kan også vælge at anbringe dit kæledyr i bur eller lignende foranstaltning, der sikrer, at dyret ikke kan forstyrre kørslen. Pas på, at buret ikke sidder løst, og at det ikke kan kastes rundt i tilfælde af f.eks. en hård opbremsning eller en anden usædvanlig manøvre.

Et bur kræver en bil af en vis størrelse, især hvis det f.eks. er en stor hund. Ved transport af mindre dyr kan det være tilstrækkeligt at anvende en solid transportkasse, men her skal du igen sikre dig, at transportkassen ikke kan kastes rundt i tilfælde af hårde opbremsninger eller lignende.

 

Brug eventuelt et hundegitter

Hvis din bil er egnet til det, kan det også være en løsning at sætte et hundegitter op mellem kabinen og bagagerummet.