Blanketlisteside

Resultat: 262

Ansøgning

Ansøgning om I-autorisation og bortfald af A-autorisation

Særlig § 29 ansøgningsblanket – (BEK 579 af 25. Maj 2023)

Ombytning af udenlandsk kørekort - Tro og love-erklæring vedr. frakendelse mv.

 

Solumn Declaration regarding non-disqualification

 

Ansøgning

Ansøgningsskema - udstedelse af dansk kørekort på baggrund af et bortkommet ukrainsk kørekort

 

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører

Du kan søge om fritagelse for grunduddannelsen for varebilschauffører, når du kan dokumentere, at du i perioden 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør.

Henvendelse om administrativt bødeforlæg i forbindelse med manglende syn og afmelding

Ønsker du at rette henvendelse vedrørende bødeforlæg, kan du benytte denne blanket.
Ansøgning

Ansøgning om udsættelse af fristen for periodisk syn

En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan fremstilles til syn inden for den fastsatte frist.
Synet er lovpligtigt og skal foretages regelmæssigt.
Ansøgning

Anmodning om overdragelse til Gældsstyrelsen

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning hos Færdselsstyrelsen, men du kan få sagen sendt til Gældsstyrelsen.
Ved at sende sagen til Gældsstyrelsen, erkender du samtidig bødeforlæg/bødeforlæggene
Erklæring

Erklæring om partikelfilter