Undrer du dig også? Derfor kan du opleve biler med slukkede baglygter om dagen

Publiceringsdato: 12/10/2023
På mange biler tænder baglyset ikke af sig selv. Derfor skal man, når dagslyset begynder at forsvinde, huske at tænde for nærlyset for at øge trafiksikkerheden.

Vi er så småt begyndt at gå de mørkere tider i møde, hvor også dagtimerne kan være indhyllet i gråvejr. Det betyder ofte, at mange bliver mere opmærksomme på, at de møder flere biler, der i dagtimerne ikke har deres baglygter tændt. Men når dagene føles mørkere, kan det give anledning til undren om, hvorfor det ikke er lovpligtigt at have baglygterne tændt om dagen.

 

Forklaringen findes først og fremmest i en lovgivning fra EU. Tilbage i 2008 vedtog man, at alle nye EU-typegodkendte biler med virkning fra den 7. februar 2011 skulle udstyres med særlige kørelyslygter. Du kender dem som de hvide lygter, der lyser fremad og tænder automatisk, når motoren startes.

 

Problemet opstod, da FN samtidig vedtog, at der ikke måtte godkendes nye typer af biler, hvor bilernes baglygter var tændt samtidig med kørelyset. Samtlige biler, der er EU-typegodkendt efter den 7. februar 2011, tænder derfor ikke baglyset automatisk, når man starter bilen. Kører man i en bil fra denne periode, skal man derfor selv huske at tænde nærlyset og derved baglyset om dagen.

 

Problemet blev sidenhen ordnet, og derfor kan alle biler, som er EU-typegodkendte efter 30. juli 2016, som udgangspunkt automatisk skifte fra kørelys til nærlys, når der ikke er lys nok omkring bilen. Er det ikke tilfældet, skal bilen i stedet gøre føreren opmærksom på, at baglyset ikke er tændt.

Trafiksikkerheden i fokus

EU-reglerne er indført for at øge trafiksikkerheden ved at sikre, at lygterne tændes, når der er behov for det. Derfor er der heller ikke krav om, at baglyset skal være tændt i dagtimerne, når der er god sigtbarhed. Formålet med den beslutning er at reducere energiforbruget.

 

Når kravene er de samme i Danmark, skyldes det, at vi ikke kan stille strengere eller andre krav til kørelys, end hvad der følger af EU-reglerne. Det betyder også, at det ikke er muligt at gøre det lovpligtigt at have baglyset tændt i dagtimerne.

 

Der er desværre nogle bilister, som glemmer at skifte over til nærlys, når lygtetændingstiden indtræder. Det øger i betragtelig grad risikoen for sammenstød og alvorlige ulykker i trafikken, når bilen eller den tilkoblede påhængs-/campingvogn ikke er tilstrækkeligt synlig bagfra i mørke eller tåget vejr.

 

Man kan på de fleste biler få ændret i bilens computer, så baglygterne også altid tænder automatisk sammen med kørelyset. Spørg evt. din forhandler eller mekaniker.

 

FAKTA: Lygtetændingstiden

Reglerne for, hvornår baglys skal tændes, kan findes i færdselsloven. Der fremgår heraf, at når sigtbarheden nedsættes, f.eks. på grund af mørke, sne, tåge eller regn, herunder også mellem solnedgang og solopgang, defineres dette som lygtetændingstid. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter, herunder også baglygterne, holdes tændte. Hvis nærlyset ikke aktiveres i disse situationer, kan det medføre bødestraf.

 

FAKTA: Reglerne for tågelys

Færdselslovens bestemmelser medfører, at mellem solnedgang og solopgang, i mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold (lygtetændingstiden) skal bilers almindelige nærlyslygter anvendes. Tågeforlygter og tågebaglygter må kun anvendes i tåge og kraftig nedbør.

I lygtetændingstiden skal føreren huske, at bilens lyskontakt skal være drejet til stillingen, som giver almindeligt nærlys på bilen.

Hvis der er tale om tåge eller kraftig nedbør, kan lyskontakten alternativt drejes til stillingen med tågelys. I begge tilfælde er baglygterne så også altid tændte.