Statistik for tilsyn

Sidst opdateret 24/05/2022
Oversigter over antallet og resultaterne af Færdselsstyrelsens tilsynsbesøg.

Et tilsynsbesøg kan få følgende resultater:


    A. Tilfredsstillende
    B. Anmærkninger
    C. Ikke tilfredsstillende

"A" betyder, at der ikke er fundet fejl under tilsynet i synsvirksomheden.

"B" betyder, at enkelte eller mindre fejl skal rettes, f.eks. ukorrekt udfyldt synsrapport eller en overset mindre væsentlig fejl ved syn. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvad fejlen(e) består i. Det benyttes stort set ligesom et "Betinget godkendt" på en bil ved syn. Ved et efterfølgende tilsyn kontrolleres, at forholdene er rettet.

"C" betyder, at en eller flere alvorlige fejl skal rettes, f.eks. manglende udstyr. Der gives som regel en frist for, hvornår fejlen skal være rettet, og der foretages efterfølgende kontrol heraf. Virksomheden vil altid modtage et brev om forholdet i tilfælde af resultat "C". Ved gentagne tilsynsresultater "C" samme sted for samme forhold kan virksomhedens tilladelse tages op til overvejelse.

Bemærk

Den 1. januar 2014 indførte Færdselsstyrelsen på forsøgsbasis det risikobaserede tilsyn med synshallerne. I den forbindelse opsatte Færdselsstyrelsen en række nye tildelingskriterier for tilsynsresultater. Styrelsens statistik viser herved et udsving i fordeling af tilsynsresultater, som resultat af denne ændring.

Resultat af tilsynsbesøg hos alle virksomheder

Resultat af tilsynsbesøg hos synsvirksomheder

Resultat af tilsynsbesøg hos omsynsvirksomheder

Resultat af kontrol med energimærkning af nye person- og varebiler