Syn under corona

Sidst opdateret 03/06/2021
Her får du overblik over forløbet for syn under corona.

Retningslinjer for synsvirksomhederne pr. 21. 12. 2021

Grundet den aktuelle store smittespredning har regeringen indført nye regler og anbefalinger for at begrænse smittespredningen.

 

Vi opfordrer landets synsvirksomheder til enhver tid at følge myndighedernes retningslinjer, som på nuværende tidspunkt blandt andet er følgende: 

• Hold afstand og undgå tæt og fysisk kontakt 
• Vask eller sprit hænder tit
• Gør rent, særligt overflader som mange røre ved 
• Luft ud og skab gennemtræk 
• Bliv hjemme ved sygdom 
• Brug mundbind 

Såfremt der er tvivl om, hvordan retningslinjerne kan følges rent praktisk i synsvirksomhederne, kan synsvirksomhederne vælge at inspirere af de instrukser, der tidligere er udsendt.

 

Tidligere tiltag under corona

Fra den 1. september 2020 har der ikke længere været særlige regler for syn af køretøjer under corona.

Du er således forpligtet til at bringe dit køretøj til syn efter indkaldelse, medmindre du har søgt om og fået en udsættelse af din synsfrist. Du kan læse nærmere om dette her.

 

Vi kan oplyse, at vi opfordrer synshallerne til at følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om smitteforebyggelse. Du kan læse nærmere om dette her.

 

Vi kan endvidere oplyse, at såfremt du er utryg ved at fremstille dit køretøj til syn, er det en mulighed at få hjælp til dette af en anden, idet der ikke stilles krav om, at det er køretøjsejeren der fremstiller køretøjet.

 

Alternativt kan vi oplyse, at såfremt køretøjet afmeldes vil synsindkaldelsen bortfalde.  

Som led i håndteringen af COVID-19 situationen i Danmark trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som suspenderede frister fastsat i medfør af synslovens § 3 for perioden 15. marts 2020 til og med 31. august 2020. 

 

Det betød, at hvis din synsfrist udløb i perioden fra den 15. marts 2020 til og med den 31. august 2020, var du ikke forpligtet til at efterleve de frister, som fulgte af styrelsens indkaldelser til syn efter synslovens § 3, stk. 1.

 

Efter den 31. august 2020 var alle køretøjsejere igen forpligtet til at fremstille sit køretøj til syn. 

Fremtidig synsfrist ved udnyttelse af suspensionsperioden

Under suspensionsperioden blev der fortsat fremsendt indkaldelser til syn, ligesom synsvirksomhederne var åbne. Det var derfor muligt for alle køretøjsejere at fremstille deres køretøj til syn, uanset at de ikke var forpligtet til dette i suspensionsperioden.

 

Idet der var tale om en suspension og ikke en udsættelse af fristerne kan det oplyses, at det i de tilfælde hvor et køretøj er fremstillet til syn efter synsfristen, er synsfristen og ikke datoen for godkendelse ved syn der danner grundlag for, hvornår køretøjet indkaldes til næste periodisk syn.

 

Eksempel:

Dit køretøj var indkaldt til syn med synsfrist den 24. marts 2020. På grund af suspensionsperioden valgte du at vente med at få køretøjet godkendt ved syn til den 31. august 2020.

Såfremt dit køretøj er af en kategori, der skal til periodisk syn

hvert andet år, vil dit køretøj blive indkaldt til næste syn med synsfrist i marts 2022, selvom der ikke er gået 2 hele år siden seneste godkendelse ved syn.

Såfremt dit køretøj er af en kategori, der skal til periodisk syn hvert år, vil dit køretøj blive indkaldt til næste syn med synsfrist i marts 2021, selvom der ikke er gået et helt år siden seneste godkendelse ved syn.