Vejledninger om syn af køretøjer

Sidst opdateret 11/02/2020
Her finder du Færdselsstyrelsens vejledninger til synsvirksomheder. Vejledningerne indeholder alle krav, som stilles til køretøjer.

Den seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer" er fra december 2020, og den er gældende fra 1. januar 2021.

 

Ændringerne i forhold til den forrige version (November 2019) kan ses nedenfor.

 

Det er seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer", der som udgangspunkt benyttes som grundlag for afgørelser i en synsvirksomhed.

 

Desuden kan du finde Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Formålet er, at synsguiden kan anvendes af de synsvirksomheder, der ønsker vejledning i brugen af de nye EU-regler.

Oversigt over vejledninger om syn af køretøjer

Vejledning

Vejledning om syn af køretøjer

Januar 2021

Vejledning

Nyheder og ændringer i vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om ændring om syn af køretøjer, januar 2021.

Vejledning

Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Vejledning

eSyn fejlkoder

Fejlkoder i eSyn der anvendes ved syn

Relevant lovstof

Direktiv

2014/45/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
Vejledning
Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Direktiv

2014/47/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF