Brud på reglerne

Sidst opdateret 27/01/2020
Overtrædelse af køre– og hviletidsbestemmelserne kan medføre bødestraf for både føreren og virksomheden. Desuden kan føreren i visse tilfælde frakendes førerretten.

Virksomheden er objektivt ansvarlig for førerens overtrædelser af køre– og hviletidsbestemmelserne. Det betyder, at en virksomhed, pålægges ansvar som arbejdsgiver, uanset om der er noget at bebrejde virksomheden, i forbindelse med førerens overtrædelse af køre– og hviletidsbestemmelserne.

 

Sanktioner ved overtrædelse af  køre– og hviletidsforordningen

Bødestraf ved overtrædelse af artiklerne 6, 8 og 9:

  • Til føreren fastsættes er bøde på 100 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.
  • Til virksomheden fastsættes en bøde på 200 kr. for hver procent, en regel  om køre– og hviletid er overskredet.

 

Der er fastsat en generel tolerancegrænse på 5 procent, og der bliver derfor kun rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller mere.

 

Det betyder, at den mindstebøde fastsættes til 500 kr. til føreren og 1.000 kr. til virksomheden. Bøderne rundes op til nærmeste hele beløb, som er deleligt med 500 kr. Hvis der er flere overtrædelser, foretages oprundingen først efter sammenlægningen af bøderne.

 

Bødestraf ved overtrædelse af artikel 7:

  • Til føreren fastsættes er bøde på 50 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.
  • Til virksomheden fastsættes en bøde på 100 kr. for hver procent, en regel  om køre– og hviletid er overskredet.

 

Der er fastsat en generel tolerancegrænse på 5 procent, og der bliver derfor kun rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller mere.

 

Det betyder, at den mindstebøde fastsættes til 250 kr. til føreren og 500 kr. til virksomheden. 

 

En bøde for overtrædelse af artikel 7 kan nedsættes, hvis der foreligger formildende omstændigheder, hvilket kan gøre sig gældende, såfremt årsagen til, at den samlede køretid er overskrevet, alene skyldes, at den eller de afholdt pauser har været for korte. 

 

Frakendelse:

Føreren frakendes førerretten betinget, hvis føreren har overtrådt artiklerne 6, 8 eller 9 i Køre- og hviletidsforordningen med mere end 40 procent.

 

Der sker ubetinget frakendelse af førerretten, såfremt føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, hvor bestemmelserne om køre– og hviletid er overtrådt med mere end 40 procent og forholdene er begået i en periode på mere end én uge. 

 

En uge er defineret som tidsrummet mellem mandag kl. 00:00 og søndag kl. 24:00.

 

For overtrædelse af artikel 7 sker der ikke frakendelse af førerretten.

Sanktioner ved overtrædelse af takografforordningen

Bødestraf:

  • Til føreren fastsættes en bøde på 500 - 6.000 kr. for hver overtrædelse af takografforordningen.
  • Til virksomheden fastsættes en bøde på 1.000 - 12.000 kr. for hver overtrædelse af takografforordningen.

 

Frakendelse:

Hvis der konstateres 6 overtrædelser af takografforordningen indenfor 3 år, vil førerretten blive frakendt betinget. Overtrædelserne kan være begået i samme eller flere uger.

 

Har man eksempelvis 12 overtrædelser indenfor 3 år ( 2 x 6 overtrædelser), frakendes førerretten ubetinget, da de 2 gange 6 overtrædelser hver for sig giver en betinget frakendelse.

 

Sanktion ved manglende indsendelse af oplysninger

Hvis man som virksomhed ikke indsender diagramark eller digitale data, når man er indkaldt til virksomhedskontrol, fastsættes bøden således:

 

  • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende diagramark.
  • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende ”dag”, hvor der ikke er udleveret digitale oplysninger fra den digitale takograf samt førerkort.