Virksomhedskontrol

Sidst opdateret 30/01/2020
Din virksomhed kan blive indkaldt til virksomhedskontrol. Du kan som chauffør også blive stoppet i en vejsidekontrol.

Er du indkaldt til kontrol?

Sidst opdateret 30/01/2020
Kontrollen foretages af Færdselsstyrelsen, der bla. indkalder virksomheder til at indsende diagramark og data fra førerkort og køretøjer for en i indkaldelsesbrevet anført måned.

Du kan som virksomhed også blive udtaget til en kontrol af køre– og hviletid på virksomhedens adresse med besøg fra Færdselsstyrelsen. Denne kontrol foregår under præcis samme vilkår som hvis virksomheden var blevet indkaldt til at indsende materialet til Færdselsstyrelsen.

 

Hvad bliver kontrolleret, når man indkaldes til kontrol?

Færdselsstyrelsen kontrollerer blandt andet følgende:

 

  • Overholdelse af regler om køretid, pauser og hviletid.
  • Korrekt dokumentation og tilladelser ved rutekørsel og undtaget kørsel.
  • Om takografen anvendes og betjenes korrekt.
  • Om diagramark og førerkort anvendes korrekt.
  • Om alle felterne på diagramarkene er udfyldt korrekt, dvs. med angivelse af førerens navn og efternavn, start/slutdato, start/slutsted, registreringsnummer og kilometertællerens stand ved kørslens begyndelse og afslutning.

 

Sagsbehandlingsforløbet

Når virksomheden har forelagt de oplysninger der er anmodet om i indkaldelsesbrevet, hvad enten man er indkaldt til at indsende materiale eller til at få besøg af Færdselsstyrelsen, vil vi gennemgå det indsendte materiale.

Sagsbehandlingstiden kan variere meget, og det der har stor betydning for tiden, er om vi har modtaget alt materiale til tiden og at vi har det hele fra starten.

Nederst på siden finder du en tjekliste til hvad der skal sendes ind, og de nødvendige blanketter til brug ved kontrollen.

Under ”Hvad skal jeg sende ind?” kan du også se en grundig beskrivelse af, hvad du skal sende ind, og hvordan de forskellige blanketter skal udfyldes.

 

Du kan kontakte os via nedenstående mailadresse.

Kontrolrapport

Førerliste

Er du indkaldt til virksomhedskontrol skal listen udfyldes med de anførte oplysninger om samtlige førere, der har ført virksomhedens køretøjer i kontrolperioden.
Kontrolrapport

Køretøjsliste

Er du indkaldt til virksomhedskontrol skal listen udfyldes med de anførte oplysninger om samtlige virksomhedens køretøjer, der er anvendt i kontrolperioden.
Skema

Rutekørsel under 50 km

Skema til udfyldelse ved rutekørsel under 50 km.
Tjekliste

Tjekliste til brug ved besøg hos virksomheden

Tjekliste ved indkaldelse til virksomhedskontrol.

Tjekliste

Tjekliste til brug ved indsendelse af materiale

Tjekliste ved indkaldelse til virksomhedskontrol

Hvad skal jeg sende ind?

Sidst opdateret 30/01/2020
For at vi kan optimere sagsbehandlingstiden, er det vigtigt, at vi har den fornødne dokumentation og at blanketterne er udfyldt korrekt.

Som udgangspunkt skal vi altid bruge nedenfor nævnte materiale når man er indkaldt til virksomhedskontrol:

Køretøjsliste

Køretøjslisten skal omfatte samtlige køretøjer. Det betyder at du som vognmand skal notere samtlige køretøjer, der har været registreret til din virksomhed i den periode du er indkaldt. Også selvom køretøjet ikke har været registreret til din virksomhed i hele kontrolperioden.

 

Følgende køretøjer skal således anføres på listen:

 

  • Køretøjer der udfører godstransport, og hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton.
  • Køretøjer, der udfører personbefordring, og som er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål.
    Det skal anføres, om køretøjet er udstyret med digital takograf eller analog takograf, og ud for hvert køretøj skal der anføres navn på de(n) fører(e), der har ført køretøjet i kontrolperioden.

 

Førerliste

Førerlisten skal indeholde navne, CPR-numre og adresser på alle førere, der har ført virksomhedens køretøjer i kontrolperioden.

Det skal endvidere anføres, om føreren har anvendt førerkort og/eller diagramark under kørslen.

Datafiler

Der skal indsendes en kopi af originale datafiler i ddd-format for både førerkort og den digitale takograf for hele kontrolperioden.
De digitale data skal fremsendes via e-boks.

Det er nødvendigt, at der et downloadet oplysninger fra både den digitale takograf og førerkort for hele kontrolperioden.

Datafiler skal være overført, gemt og sikret i originalt format og med intakte digitale signaturer, ligesom filerne ikke må være kodede.

Diagramark

Der skal for hele kontrolperioden indsendes fuldstændigt udfyldte originale diagramark, der skal være sorteret i køretøjs– og datoorden.

Oplysningerne er nødvendige, fordi det som led i kontrollen bl.a. skal være muligt at fastlægge, hvilke kørsler den enkelte fører har foretaget, ligesom det skal være muligt at identificere, hvilket køretøj der har været anvendt.

Alle rubrikker op diagramarkene skal være fuldstændigt udfyldt med alle oplysninger, og oplysningerne skal være læselige.

Virksomhedens førere skal anføre det fulde fornavn og efternavn, og der må ikke bruges forkortelser.

Inden diagramarkene sendes til styrelsen, bør du kontrollere, at diagramarkene er fuldstændigt udfyldt.

 

Diagramark skal indsendes med fysisk post.


Nogen gange har vi brug for yderligere materiale

Såfremt du som vognmand evt. har haft førere, der har benyttet færge, mener at et eller flere af dine køretøjer er undtaget fra køre– og hviletidsreglerne eller af du har kørsel, der er undtaget fra køre– og hviletidsreglerne (eksempelvis vintertjenester eller rutekørsel), så har vi brug for at du fremsender dokumentation herfor.

Nederst på siden kan du finde en tjekliste til, hvad der skal sendes ind, og de nødvendige blanketter til brug ved kontrollen.

 

Kontakt os

Du kan finde vores kontaktinformationer her: Kontakt

 

Indeholder jeres henvendelse til os et CPR-nummer, eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, skal I benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk med angivelse af sagsnummer, att. Virksomhedstilsyn.

Kontrolrapport

Førerliste

Er du indkaldt til virksomhedskontrol skal listen udfyldes med de anførte oplysninger om samtlige førere, der har ført virksomhedens køretøjer i kontrolperioden.
Kontrolrapport

Køretøjsliste

Er du indkaldt til virksomhedskontrol skal listen udfyldes med de anførte oplysninger om samtlige virksomhedens køretøjer, der er anvendt i kontrolperioden.
Skema

Rutekørsel under 50 km

Skema til udfyldelse ved rutekørsel under 50 km.
Tjekliste

Tjekliste til brug ved besøg hos virksomheden

Tjekliste ved indkaldelse til virksomhedskontrol.

Tjekliste

Tjekliste til brug ved indsendelse af materiale

Tjekliste ved indkaldelse til virksomhedskontrol

Hvordan skal jeg sende det ind?

Sidst opdateret 28/03/2022
Alt data og dokumentation skal indsendes via e-boks, når din virksomhed er indkaldt til kontrol.

Når du er indkaldt til virksomhedskontrol, og skal sende dit materiale ind til Færdselsstyrelsen, skal det sendes med e-boks. Dog skal diagramark sendes med fysisk post.

 

Nedenfor finder du en vejledning i, hvordan du sender dit materiale ind.


OBS !

Det er i øjeblikket ikke muligt at indsende datafiler i .ddd eller .zip format med digital post til Færdselsstyrelsen.

Du kan i stedet indsende datafiler, som ikke indeholder følsomme eller fortrolige data, til mailadressen virksomhedskontrol@fstyr.dk.

Styrelsen opfordrer til, at øvrige dokumenter indsendes som anført i indkaldelsesbrevet.

Vejledning

Vejledning til indsendelse af data via e-Boks

Når din virksomhed bliver indkaldt til virksomhedskontrol for overholdelse af køre- og hviletidsreglerne, modtager du et indkaldelsesbrev fra Færdselsstyrelsen i e-Boks/virk.dk. Læs her, hvordan du indsender data.