Administration og tilsyn (taxi)

Sidst opdateret 03/08/2022
Kommuner og taxinævn kan ansøge styrelsen om at administration og tilsyn i kommunen overgår til styrelsen.

Kan du stadig kontakte din kommune om tilladelser, førerkort og trafikbøger?

Herunder kan du se, hvornår din kommune eller taxinævn har søgt om at overdrage sin administration og tilsyn. Hvis din kommune ikke fremgår af listen nedenfor, har vi ikke fået en anmodning fra den endnu.

Hvis den kommune eller taxinævn, der har udstedt dit førerkort eller din talledelse har overdraget sin administration og tilsyn til styrelsen, skal du kontakte styrelsen i stedet. Det er herefter hos styrelsen du fx kan ansøge om erstatnings- og ændringskort og komme med forespørgsler.

Trafikbøger og kørebøger

Trafikbøger og kørebøger skal fortsat udfyldes. Kontakt din kommune for køb af trafikbøger. Trafikbøger kan i øvrigt købes hos de virksomheder, der producerer disse. For øjeblikket er det:

Dafolo: www.dafolo.dk og www.shopgrafisk.dk
Kommuneforlaget: www.kommuneforlaget.dk

Ophør af taxivirksomhed

Er du tilladelsesindehaver, og ønsker du at ophøre med at drive taxivirksomhed ved årets udgang? Hvis din virksomhed drives i en kommune, hvor administrations- og tilsynsforpligtelsen er overgået til Færdselsstyrelsen, kan du som vognmand på forhånd meddele Færdselsstyrelsen, at driften af virksomheden ophører pr. 31. december 2018 kl. 24.00.

Styrelsen skal senest den 20. december 2018 kl. 12 modtage besked, hvis du som tilladelsesindehaver ønsker at ophøre med virksomhedens drift ved årsskiftet for at kunne nå at behandle anmodningen. Henvendelser, der indgives efter dette tidspunkt, forventes først taget under behandling i det nye år.

Styrelsen vil i forbindelse med henvendelsen fremsende en bekræftelse på, at anmodningen imødekommes til tilladelsesindehavers e-Boks.

Bemærk: Når du har modtaget bekræftelse fra styrelsen på, at anmodningen imødekommes, må du ikke udnytte tilladelserne fra 1. januar 2019 kl. 00.01. Du skal hurtigst muligt i det nye og år senest den 14. januar 2019 indsende din(e) tilladelse(r) og din(e) tilladelsesplade(r) til styrelsen.

Anmodning om ophør af taxivirksomhed pr. 31. december 2018 kl. 24.00 skal indgives via mail til info@fstyr.dk. Ved henvendelsen bedes du angive bevillingsnummer på din(e) tilladelse(r). Tilladelse(r) og tilladelsesplade(r) skal indleveres til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Styrelsen har overtaget tilsynsforpligtelsen fra følgende nævn og kommuner:

 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Assens Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Herning Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Kolding Kommune
 • Køge Kommune
 • Lejre Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Morsø Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odder Kommune
 • Odense Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune (overdrages pr. 1.1.2020)
 • Rebild Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Sorø Kommune
 • Struer Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Taxinævnet i Region Hovedstaden
 • Taxinævn Syd (Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune)
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune
 • Vesterhimmerlands Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Ærø Kommune

Kan du ikke se din kommune på listen, har vi ikke en dato for overdragelse af administrationen og tilsynsforpligtelsen endnu.