Du er (taxi) kunde

Sidst opdateret 03/08/2022

Salg af taxikørsel skal ske via et kørselskontor, som skal leve op til en række krav, herunder prisfastsættelse og behandling af klager. Dette sker bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden og forbrugersikkerheden.

Reglerne i den nye taxilov, landsdækkende prisloft, klagevejledning, der beskrives i dette afsnit, gælder for kørsel solgt af godkendte kørselskontorer. Se listen her.

Der stilles også krav til taxichaufførerne og bilerne. Blandt kravene er, at:


 • Chauffører skal bestå et kvalifikationskursus
 • Der stilles krav til chaufførens helbred
 • Der stilles krav til bilernes udstyr
 • Bilerne skal synes minimum én gang om året


Værd at vide om kørselskontorernes ansvar og prisloft

Som kunde kan du frit vælge, hvilket kørselskontor du vil benytte. Det sker ved, at du kontakter et kørselskontor og bestiller en tur.

Kørselskontoret er ansvarlig for, at biler, der udfører taxikørsel for kontoret, er dækket af en ansvarsforsikring, og at prisen for kørslen ikke overstiger det landsdækkende prisloft. Et kørselskontor kan kun ændre priserne én gang pr. kvartal.

Læs mere om prisloftet

Kørselskontorerne skal skilte på deres hjemmesider og udvendigt på de tilsluttede biler med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter

Kørselskontorerne skal sikre, at kunderne ved afslutningen af en tur får oplysninger om:

 

 • Den anvendte bils registreringsnummer
 • Chaufførkortnummer
 • Dato
 • Begyndelses- og afslutningstidspunktet for kørslen
 • Antal kørte km
 • Betalingen


Ved taxikørsel skal taxametret altid være aktiveret.

Ved taxikørsel, hvor der på forhånd er indgået en aftale om prisen, skal taxametret hele tiden vise den aftalte pris.

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

I denne PDF-vejledning har Færdselsstyrelsen beskrevet, hvilke cykler der kan medtages bag på en taxi, herunder om cyklens dimensioner, og hvor tung cyklen må være.

Vejledning

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Færdselsstyrelsen har udarbejdet indeværende vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om, at en taxi skal være indrettet eller udstyret således, at den kan medtage én cykel.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage, et det et krav, at du kan oplyse:


 • Datoen for kørslen
 • Begyndelses- og afslutningstidspunktet for kørslen.

Din klage skal sendes til det kørselskontor, hvor du har bestilt den pågældende kørsel.

Kørselskontorerne skal behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om mulighed for at indbringe en klage for et klagenævn.

Kørselskontorerne skal være tilsluttet et uafhængigt klagenævn, som skal behandle klager fra kunderne.

Klagenævn for taxi er under etablering. Indtil klagenævnet er etableret, kan klager om taxikørsel indsendes til klage@taxiklage.dk.