Krav til taxivognmænd

Sidst opdateret 03/08/2022
Når du indsender en ansøgning til Færdselsstyrelsen, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde følgende krav:

For virksomheden

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på www.virk.dk.


Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, A/S), skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

 • Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark.
 • Virksomheden skal have en ansvarlig leder. Såfremt den ansvarlige leder ikke ejer virksomheden 100%, skal der fremsendes en ansættelseskontrakt i forbindelse med ansøgningen.
 • Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Virksomheden skal opfylde nærmere bestemte løn– og arbejdsvilkår for chauffører.
 • Virksomheden skal huske, at der skal registreres en bil til tilladelsen, når den tages i brug.
 • Vognmænd, der udfører taxikørsel, skal være tilknyttet et kørselskontor.

Bemærk:
Kommunikation fra Færdselsstyrelsen til virksomheden sker via virksomhedens e-Boks.


For den ansvarlige leder

 • Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Den ansvarlige leder skal kunne godkendes på vandel og god skik. 

Hvilken ansøgning er relevant for mig?

Ansøgning til tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Ønsker du at blive vognmand, og har du ingen tilladelse i virksomheden i forvejen, kan du søge om nye tilladelser.

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på www.virk.dk.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, A/S), skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport. Ansøgningen til (taxi)vognmænd hedder Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og kan findes under 'Blanketter'.

Ansøgning om ombytning af taxitilladelser til nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

 Hvis du er igangværende vognmand og har en tilladelse, der er udstedt af din kommune, har du to muligheder – du beholder din tilladelse eller ombytter den.

 

 1. Du beholder din tilladelse
  Du skal fortsat køre i den kommune, der har udstedt tilladelsen. Hvis din taxitilladelse er omfattet af tilslutningspligten, skal du fortsat være tilsluttet et bestillingskontor. Hvis der ikke længere er et bestillingskontor i kommunen, kan du køre uden tilslutning til et bestillingskontor.

  Du må ikke køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer. Læs mere om kørselskontorer under 'Krav til kørselskontorer'.

  Bemærk: Når din tilladelse udløber, kan du ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.
 2. Du ombytter din tilladelse
  Du kan ombytte din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføre taxikørsel i hele landet.

  Med den nye tilladelse skal du være tilsluttet et kørselskontor og ikke et bestillingskontor.

  Bemærk: Tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ikke ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, før den er ved at udløbe.


 

 

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med SKAT, såfremt man har restancer til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.  


Læs mere under menupunkt 'Restancer'.


Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en rimelig afviklingsperiode som udgangspunkt forstås som ét år. Styrelsen vurderer konkret fra sag til sag, hvad der betragtes som en nedbringelse af den samlede gæld inden for en rimelig periode.

Denne ansøgning hedder Ansøgning om ombytning af taxitilladelser til nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og kan findes under 'Blanketter'.

Fornyelse

Hvis du er igangværende vognmand og allerede har en tilladelse, der udløber i nærmeste fremtid, kan du søge om fornyelse. Færdselsstyrelsen vil som udgangspunkt tidligst behandle en sag om fornyelse 6 måneder før udløb af den eksisterende tilladelse.

Du skal være opmærksom på, at der ved ansøgning om fornyelse skal indsendes kopi af ansættelsesaftaler og lønsedler for den seneste lønperiode for 10 pct. af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør, samt indsende kopi af timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign. for den seneste lønperiode for 10 pct. af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør. Alle tre typer vedhæftninger skal omhandle samme chauffør(er). Derudover vil der skulle indsendes oplysninger om virksomhedens overenskomstforhold.

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med SKAT, såfremt man har restancer til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.  

Læs mere under menupunkt 'Restancer'.

Denne ansøgning hedder Ansøgning om fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og kan findes under 'Blanketter'.

Yderligere tilladelser

Har du allerede tilladelser i din virksomhed og ønsker du yderligere tilladelser, kan du søge om yderligere tilladelser.

Dette er aktuelt for dig, der ønsker flere tilladelser eller ønsker at samle dine tilladelser fra flere virksomheder i én virksomhed.

Såfremt du ønsker at samle tilladelser fra flere virksomheder i én virksomhed, skal du søge om yderligere tilladelser på det CVR-nummer, hvor alle tilladelser ønskes anvendt, og når ansøgningen er behandlet, og tilladelser er udstedt, skal du give os besked om ophør af de tilladelser i de virksomheder, som du ikke ønsker at anvende længere. 

Der vil i forbindelse med sagsbehandlingen blive anmodet om dokumentation af egenkapital for det antal tilladelser, der skal ligge i virksomheden. 

Såfremt der tidligere var stillet garantier på virksomhederne, der ophører, vil Færdselsstyrelsen frigive dem med den dato, der er indkommet ny dokumentation om egenkapital på den virksomhed, hvor der er udstedt de yderligere tilladelser. Det forudsættes, at styrelsen er oplyst om dette forhold.

Yderligere tilladelser vil få samme udløbsdato som de allerede udstedte tilladelser til virksomheden. Hvis virksomheden er indehaver af flere tilladelser med forskellige udløbsdato, vil styrelsen lægge den seneste udløbsdato til grund for de yderligere tilladelser.

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med SKAT, såfremt man har restancer til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.  
Læs mere under menupunkt 'Restancer'. Denne ansøgning hedder Ansøgning om yderligere tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og kan findes under 'Blanketter'.

Ansøgning til ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport

Ansættes du i en virksomhed som ansvarlig leder, eller overtager du en virksomhed, hvor du samtidig vil være virksomhedens ansvarlige leder, skal du godkendes som ansvarlig leder i denne virksomhed. Derfor skal du indsende ansøgning om ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport. 

Såfremt du ikke ejer hele virksomheden, skal der sammen med ansøgningen indsendes en ansættelseskontrakt. Læs mere om denne under 'Ansættelseskontrakt'.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som ansvarlig leder, der skal udfylde ansøgningen og være logget på med dit NemID, da du dermed underskriver digitalt, så vi må indhente oplysninger på dig til brug for behandlingen af ansøgningen

Denne ansøgning hedder Ansøgning til ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport og kan findes under 'Blanketter'.

Generelt vedrørende udløb og gyldighed på tilladelser:

 

 • Fornyede   tilladelser udstedes med en gyldighed på 10 år.
 • Yderligere tilladelser vil få samme udløbsdato som de allerede udstedte tilladelser til virksomheden. Hvis virksomheden er indehaver af flere tilladelser med forskellige udløbsdato, vil styrelsen lægge den seneste udløbsdato til grund for de yderligere tilladelser.
 • Nye tilladelser udstedes med en gyldighed på 10 år. 
 • Ombyttede tilladelser udstedes med samme udløb som de eksisterende i virksomheden.

Løn- og arbejdsvilkår

Virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet.

Dette betyder, at virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at vilkårene for blandt andet løn, arbejdstid, pension, opsigelse, ferie, sygdom, og barsel, skal være mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til følgende kollektive landsdækkende overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven:

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik og buskørsel

Overenskomst mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening
Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund

 

 • Overenskomst for taxikørsel mellem DI
 • Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Overenskomst for taxikørsel mellem DI
 • Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund

 

Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

 

Såfremt virksomheden oplyser, at denne er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet en tiltrædelsesoverenskomst, sender styrelsen høring herom til de pågældende overenskomstparter.

Har virksomheden angivet at ville følge en overenskomst, der er indgået af en af de mest repræsentative parter på området, da vil det være den til enhver tid gældende overenskomst, som virksomheden skal følge.

 

Hvis virksomheden angiver at ville følge en overenskomst, som ikke er indgået af en af de mest repræsentative parter på området, sender styrelsen den pågældende overenskomst i høring ved ovennævnte overenskomstparter.

Registrering af bil til tilladelse

Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport er elektroniske. Det er derfor et lovkrav, at du skal registrere din bil til tilladelsen, når du tager tilladelsen i brug. Manglende indberetning af køretøjer på udstedte tilladelser til erhvervsmæssig persontransport kan medføre bødestraf.

Blanketten findes under 'Blanketter'.

Det er vigtigt, at du i blanketten udfylder det korrekte tilladelsesnummer, som bilen kører på. Tilladelsesnummer vil fremgå af det følgebrev, der er sendt på virksomhedens E-Boks. Derudover kan tilladelsesnummer findes via find transportvirksomhed eller ses på www.MitVirk.dk, hvor der er link til den blanket, som skal anvendes til registreringen.

Ophør af taxivirksomhed/tilladelse

Såfremt du ønsker at ophøre med din virksomhed eller et antal tilladelser, bedes du sende en mail til Færdselsstyrelsen på vores mail info@fstyr.dk med information om CVR-nummer, tilladelse(r) du ønsker at ophøre med samt dato du ønsker at ophøre fra.

Du vil på virksomhedens e-Boks modtage et ophørsbrev. Såfremt virksomheden er ophørt, sendes brevet på ansvarlig leders personlige e-Boks, eller, såfremt du anmoder om det, på angivet mailadresse.

Såfremt du har tilladelser og plader efter gammel taxilov, skal de i forbindelse med ophør fremsendes til os:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Såfremt du ønsker frigivelse af din garanti, kan du læse mere under 'Frigivelse af garanti'. Du skal dog være opmærksom på, at en frigivelse af garanti i forbindelse med ophør vil blive med en frigivelsesdato, der vil være – dato for modtagelse af tilladelser + 6 måneder.

Eksempel: Er tilladelsen derfor modtaget 01-02-2021, vil garantien blive frigivet 01-08-2021.

Frigivelse af garanti

Såfremt du har en garanti, du ønsker frigivet, bedes du sende en mail til Færdselsstyrelsen på vores mail info@fstyr.dk med information om CVR-nummer og anmodning om frigivelse af garanti.

Drejer din anmodning om frigivelse af garanti sig om:

 

 • Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Her har Færdselsstyrelsen modtaget garanti i forbindelse med udstedelse af tilladelse. Såfremt denne skal frigives, skal Færdselsstyrelsen have en ny dokumentation for egenkapitalen. Læs  mere om dette under 'Økonomi'

 

 • Tilladelser udstedt af kommuner ifm. gammel taxilov.

Her har Færdselsstyrelsen ingen garantier i vores system. Såfremt denne skal frigives, skal Færdselsstyrelsen have en kopi af den pågældende garanti for at kunne frigive den. Såfremt  tilladelsen fortsat er i brug, skal Færdselsstyrelsen have en ny dokumentation for egenkapitalen på samme beløb, idet tilladelsen fortsat er aktiv under gammel taxilov.

 

Læs mere om dette under  'Økonomi'.