Kvalifikationsuddannelse for (taxi) chauffører

Sidst opdateret 03/08/2022
Det nye chaufførkort erhverves ved at fuldføre styrelsens nye taxikvalifikationsuddannelse.

 For at få adgang til uddannelsen skal ansøger være fyldt 21 år senest ved den praktiske prøves aflæggelse, have haft kørekort til kategori B i mindst tre år, opfylde krav til vandel og god skik inden for branchen samt opfylde krav til helbred.Uddannelsen har en varighed af to uger og afsluttes med en teoretisk og en praktisk kvalifikationsprøve.

Prøvevejledninger vil følge på et senere tidspunkt.

Kurser for førere skal være godkendt af styrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 3 til bekendtgørelse om taxikørsel.

Mere information

  • Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse for førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport
  • Application for approval to offer qualification training for drivers of commercial passenger vehicles
  • Områdeafgrænsning taxi kvalifikationsuddannelse
  • Lektionsplan for taxi kvalifikationsuddannelse
  • Vejledning praktisk prøve, taxi
  • Prøvevejledning, taxi generelt

Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse

For førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport 
Ansøgning

Application for approval to offer qualification training for drivers of commercial passenger vehicles

Hereby applies, pursuant to the administrative order on taxi services, for approval to offer and hold the following qualification training for drivers of commercial passenger vehicles.

Områdeafgrænsning taxi kvalifikationsuddannelse

Skema

Lektionsplan for førere af mindre køretøjer i persontransport

 

Vejledning

Prøvevejledning Praktisk Prøve

Vejledning for praktisk prøve i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af mindre køretøjer til persontransport

Vejledning

Taxi Prøvevejledning

Vejledning for prøveafvikling i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af taxi

Udbydere af kvalifikationsuddannelsen

Nedenfor er udbydere af kvalifikationsuddannelsen oplistet geografisk ift. Jylland, Fyn, samt Sjælland og øerne. For hver udbyder er følgende informationer angivet:


Navn på uddannelsescenter

Adresse
Postnr. og by
Telefon
Web
Mail

Jylland

Fyn

Sjælland og øerne