Løn- og arbejdsvilkår for (taxi) chauffører

Sidst opdateret 03/08/2022
Her kan du finde alle gældende overenskomster og vejledninger til, hvordan du skal forholde dig, når du har chauffører ansat.

Virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet. 

Dette betyder, at virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at vilkårene for blandt andet løn, arbejdstid, pension, opsigelse, ferie, sygdom, og barsel, skal være mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til følgende kollektive landsdækkende overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven.

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2018 - 2021 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik og buskørsel

 

  • Overenskomst 2019-2022 mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening
  • Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund
  • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund
  • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund


Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

Såfremt virksomheden oplyser, at denne er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet en tiltrædelsesoverenskomst, sender styrelsen høring herom til de pågældende overenskomstparter.

Hvis virksomheden angiver at ville følge en overenskomst, som ikke er indgået af en af de mest repræsentative parter på området, sender styrelsen den pågældende overenskomst i høring ved ovennævnte overenskomstparter. 

Vejledning

Vejledning om taxilovens krav til løn- og arbejdsvilkår

1. del