Syn af bil til erhvervsmæssig persontransport

Sidst opdateret 03/08/2022
Taxier, limousiner og biler til kørsel for offentlig myndighed skal som hidtil synes én gang årligt.

Desuden skal bilerne altid synes ved ibrugtagning (1. registrering) for at sikre, at de lever op til udstyrsreglerne.


Synet skal foretages i synshal, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Til synet vil det blive kontrolleret, at bilen lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af biler. Desuden tjekkes det, at bilen lever op til de specifikke udstyrskrav for hhv. taxi, limousine og bil til kørsel for offentlig myndighed.

Synsvirksomhederne vil få tilsendt information fra Færdselsstyrelsen om, hvordan de skal forholde sig ved syn og registrering af taxier, limousiner og biler til kørsel for offentlig myndighed. 

Spørgsmål og svar

Ja, en bil der er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring med anvendelsen taxikørsel, sygetransport, rutekørsel eller limousinekørsel kan fortsat godkendes ved periodisk syn, såfremt den lever op til de udstyrskrav, der knytter sig til tilladelsen.


For taxier skal man dog være opmærksom på overgangsreglerne for taxametre.