Gebyrer

Sidst opdateret 15/12/2021
Færdselsstyrelsen opkræver gebyrer for sin sagsbehandling. Gebyret finansierer styrelsens sagsbehandling og tilsyn på varebilsområdet.

For beviser og nyudstedelse af tilladelser opkræves et fast udstedelsesgebyr.


For ændringer til allerede udstedte tilladelser betales et gebyr efter regning, der betales både i tilfælde af, at ansøgningen godkendes eller der gives afslag på det ansøgte.


For godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbydere på varebilsområdet betales et gebyr efter regning.

Gebyr Sats 2023 Beskrivelse
Behandling af ansøgning samt udstedelse og fornyelse af tilladelse til vognmandsvirksomhed for varebiler 500 kr. pr. påbegyndt time Behandling af ansøgning om ændringer til allerede udstedte tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler
Behandling af ansøgning samt udstedelse og fornyelse af tilladelse til vognmandsvirksomhed for varebiler 2.530 kr. pr. udstedelse Behandling af ansøgning og udstedelse af nye tilladelser til vognmandsvirksomhed for varebiler
Godkendelse af uddannelser for varebilschauffører og varebilsvognmænd samt uddannelsesudbydere på varebilsområdet 500 kr. pr. time Behandling af ansøgning og godkendelse af uddannelsesudbydere på varebilsområdet
Udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis samt ændring, fornyelse og erstatning heraf 50 kr. pr. udstedelse Uddannelsesbeviset giver ret til at køre med gods over 11 kg. pr. stykgods for fremmed regning i varebiler og vogntog over 2.500 kg. til og med 3.500 kg.