Relevante love og bekendtgørelser

Sidst opdateret 15/12/2021
De relevante love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk og nedenstående samt på denne side

Bekendtgørelse

Nr. 2018/735

Lov om ændring af lov om godskørsel

Gældende fra

08/06/2018

Tilladelsesordning for varebiler

Bekendtgørelse

Nr. 2012/1051 

Bekendtgørelse af lov om godskørsel

Gældende fra

12/11/2012

Regulering om vejgodstransportvirksomheder og deres ansatte

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1501

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

08/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2020/322

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Gældende fra

30/03/2020

Bekendtgørelsen omhandler kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2670

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Gældende fra

28/12/2021

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2635

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Gældende fra

28/12/2021